تبلیغات
دو خاکی - جلی‌سول (Gelisols)

جلی‌سول (Gelisols)
صفحه اول > رده‌بندی 12 گانه خاک (Soil Taxonomy) > جلی‌سول (Gelisols)
جلی‌سول‌ها خاک‌هایی با یخبندان دائمی در ۲ متری سطح خاک می‌باشند.